Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 505/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r.

III SA/Wr 802/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości na [...] r. na skutek zażalenia T. K. na 'postępowanie referendarza'

I SA/Gd 24/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wa 615/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 615/10 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Gl 1111/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie

I SA/Gl 1840/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kompensacji wzajemnych zobowiązań w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II FZ 212/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

III SA/Gl 495/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie zażalenia na postanowienie odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Gl 1843/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kompensacji wzajemnych zobowiązań w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej
1   Następne >   +2   +5   +10   30