Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 37/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-04

Zażalenie na postanowienie z WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej

I SA/Rz 364/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w związku z zażaleniem skarżącego na postanowienie , sygn. I SA/Rz 364/10, w przedmiocie odrzucenia skargi

I SA/Ke 132/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie oddalenia wniosku w sprawie ze skargi

II FZ 207/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. , nr [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia

I SA/Ke 277/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 277/10 w przedmiocie oddalenia wniosku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007r.

I SA/Ke 325/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO

I SA/Rz 363/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w związku z zażaleniem skarżącego na postanowienie , sygn. I SA/Rz 363/10, w przedmiocie odrzucenia skargi

I SA/Bd 203/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki

I SA/Bd 658/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia[...]. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za [...]r.

I SA/Ke 278/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 278/10 w przedmiocie oddalenia wniosku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r.
1   Następne >   2