Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 1378/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu operatu opisowo