Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Kr 895/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

I OZ 176/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku D. W o wymierzenie grzywny Staroście Powiatu T.

I OZ 555/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 700/08 odrzucające zażalenie M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 700/08 odrzucające skargę kasacyjną M. W. od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 700/08

I OZ 554/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 700/08 odrzucające zażalenie D. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 700/08 odrzucające skargę kasacyjną D. W. od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SA/Wr 700/08

III SAB/Lu 14/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w zakresie zażalenia skarżącego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej

III SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-28

Skarga D. W. na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków zażalenia M. W. w przedmiocie odrzucenia zażalenia skarżącej D. W.

I OZ 202/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w związku z niewykonaniem postanowień Samorządowego Ko...

I OZ 754/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków

I OZ 755/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków p...

I OZ 601/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia Sędziego WSA Jerzego Strzebińczyka i Sędziego NSA Józefa Kremisa od udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z dn...
1   Następne >   +2   5