Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1508/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia