Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1259/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów

II OZ 940/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie ...

II SA/Kr 1521/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie SKO w K. , Nr [...] ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 516/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci...

II SA/Kr 222/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie z 26 lutego 2008 r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. z 20 listopada 2006 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Bk 442/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia

II OZ 937/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Ol 1091/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-07

Zażalenie na pismo WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia nr '[...]' w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II OZ 484/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Legnicy w sprawach prz...

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego
1   Następne >   +2   4