Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ol 543/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-11

Skarga '[...]' na decyzję SKO w '[...]' w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Ol 543/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w '[...]' , nr '[...]' w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

IV SA/Po 291/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Po 291/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia i umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Lu 272/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OZ 367/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-17

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Gl 995/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Częstochowie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wyposażeniu nieruchomości w mechaniczno

II SA/Gd 626/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności wezwania organu do usunięcia braków wniosku dotyczącego wydania decyzji o usunięciu drzewa

II SA/Ke 564/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II SA/Ke 564/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań
1   Następne >   +2   5