Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 246/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej w sprawie ze skargi na bezczynność Łódzkiego Kuratora Oświaty w przedmiocie niewydania właściwego świadectwa maturalnego

III SAB/Łd 50/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia zażalenia w zakresie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej w sprawie ze skargi

I OZ 247/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżącej w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Politechniki Łódzkiej , nr [...] w przedmiocie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu

III SAB/Łd 50/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi

III SA/Łd 63/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy obniżenia opłaty za studia

III SO/Kr 15/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy nałożenia grzywny, w sprawie z wniosku P. T. o nałożenie grzywny na Dyrektora Instytutu [...]

III SAB/Łd 50/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi

I SA/Wa 830/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego , nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia