Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Lu 983/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora [...] Uniwersytetu [...] w przedmiocie powtarzania semestru

II SA/Ol 950/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia zażalenia

II SAB/Wa 241/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego

II SA/Lu 1155/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie niedopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie

II SA/Lu 1155/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie niedopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie

I OZ 1982/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-26

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w punkcie II wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Rektora [...] w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 196/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wr 414/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-27

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego

IV SA/Wr 414/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty stypendium doktoranckiego

II SA/Ol 950/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia zażalenia
1   Następne >   3