Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 116/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie (II SA/Kr 116/07)

II OZ 365/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO znak: [...] w przedmiocie ustalen...

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Wr 298/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Wr 420/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi J. K. na załącznik nr 3 w przedmiocie opinii K. do S. O. P. przy W. U.G. w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia planu dla terenu górniczego 'L. I' i 'M. I' w granicach terenu chronionego miasta L.

II SA/Rz 1024/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO oku, nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ke 100/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach nr XLI/1012/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 247/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na nieczystości płynne

II OZ 711/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach , nr XLI/1012/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 715/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody P. Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej
1   Następne >   +2   +5   9