Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 459/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 363/05

II SA/Gd 961/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SA/Wr 237/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 237/11 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 237/11 o wezwaniu M i J W do uiszczenia wpisu od zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu sygn. akt II S...

II SA/Wr 318/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-06

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla budowy zbiornika na nieczystości płynne o charakterze socjalno

II SO/Ol 18/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Łd 702/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w przedmiocie wezwania do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OZ 917/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia...

II OZ 1021/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. Spółki z ograniczoną ...

II OZ 422/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie umorzenia po...

II OZ 454/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gierałtowice , nr XXXIII/194/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania prze...
1   Następne >   +2   6