Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 466/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie niewydania decyzji

II OZ 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

IV SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uznania zastrzeżenia do wyłożonego projektu uproszczonego planu urządzania lasu

IV SAB/Po 61/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Zażalenie na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Cz. w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie scalenia gruntów we wsi P. N. w gminie P. N. -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie scalenia gr...

II SAB/Bd 40/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji odmawiającej wznowienia postępowania administracyjnego