Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 560/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II SA/Wr 561/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

II SA/Wr 562/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego

IV SA/Wa 2145/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nieuznania zastrzeżenia do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

II OZ 531/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 878/16 ze skargi na decyzję SKO w[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

IV SA/Wa 2730/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej

IV SA/Wa 823/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2446/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1061/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku

II SA/Po 878/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 3 kwietnia 2018 roku w sprawie utrzymania w mocy postanowienia referendarza sądowego z 6 listopada 2017 roku o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
1   Następne >   2