Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 453/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości ; znak: [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje radcowska

VI SA/Wa 1647/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

VI SA/Wa 2071/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postanowienia

VI SA/Wa 1584/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie skreślenia biegłego rewidenta

VI SA/Wa 1701/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 1701/09 oddalającego skargę G. G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie skreślenia z listy apli...

VI SA/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 310/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej , nr L. dz. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1701/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 1701/09 oddalającego skargę G. G. na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

II GZ 120/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr [...] w przedmi...

VI SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 298/08 oddalającego skargę L. B. na postanowienie Komendanta Policji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2