Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1540/08

II SA/Bd 86/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 914/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa , nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 903/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoznania sprawy

I SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 662/08

II SA/Bd 86/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I OZ 472/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Wa...
1   Następne >   +2   +5   8