Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 662/08

I SA/Wa 799/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie uchybienie terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 590/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Zd. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 809/06