Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SAB/Gl 5/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Ol 646/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania zawieszonego postanowieniem WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 862/089 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OZ 105/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na odbywanie pozaetatowej aplikacji sądowej

II SA/Wa 2117/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Warszawie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi L. Z. na pismo Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury wojskowej

IV SA/Gl 776/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy służby więziennej w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej

I OZ 691/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony ...

I OZ 889/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej oraz decyzji waloryzacyjnych z lat 1999 do 2009

I OZ 763/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. , [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

IV SA/Wr 263/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we W. w przedmiocie waloryzacji emerytury wojskowej oraz decyzje waloryzacyjne z lat 1999 do 2009 wskutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia oraz zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 263/10