Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Kr 87/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 126/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wezwania do wyjaśnień

I OZ 1805/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

I OZ 288/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku

I OZ 286/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku

I OZ 202/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakow...

III SA/Kr 410/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-22

Zażalenie na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 317/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 318/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

III SA/Kr 530/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-20

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na pismo Komendanta Powiatowego Policji [...] w przedmiocie skargi na działanie organu
1   Następne >   +2   6