Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Sz 1022/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej

II OZ 571/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. B. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 209/08

III SA/Kr 109/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1473/03

VII SA/Wa 1795/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

III SA/Kr 102/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 174/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie sygn. akt IV SA/Gl 367/08 zakończonej postanowieniem oku odrzucającym skargę L.L. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspek...

II GZ 16/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia nr [...] w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SA/Wa 511/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia oznakowania zewnętrznego apteki do określonego w zezwoleniu

II SA/Bd 630/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-04

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Bd 209/08

II GZ 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia nr [...] w przedmiocie przedłużenia ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
1   Następne >   2