Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 373/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej pos...

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV

III SA/Gd 290/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bk 854/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-11

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa P. Nr [...] w przedmiocie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. w B. i Specjalistycznego Za...