Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Łd 259/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości

IV SA/Wr 149/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 489/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia skarżącej złożonego w dniu [...] r.

IV SA/Wr 315/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi . K. na Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wa 38/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wystąpienia organu dotyczącego sprawy nr [...]

IV SA/Wr 448/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia, że przyznany dodatek mieszkaniowy należał się także jemu, jako członkowi gospodarstwa domowego, z...

IV SO/Wr 24/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału , sygn. akt IV KO 90/10
1   Następne >   +2   4