Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1177/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. J. S. na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w B.

II OZ 689/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim postana...

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. J. S. na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu [...] w B.

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. J. S. na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu [...] w B.

III SA/Wr 818/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-24

Skarga A. M. i Gminy Miasta S. na zarządzenie zastępcze Wojewody D. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w S. zażalenia skarżącego A. M. na zarządzenie Sędziego z dnia [...] r. o połączeniu do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu pod sygn. akt [...] i [...]

II OZ 139/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy P. na zarządzenie zastępcze Wojewody M. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P.

II OZ 373/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. M. i Gminy Miasta Świdnica na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia ...