Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 697/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 1468/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 19 stycznia 2010 r. o sygn. akt V SA/Wa 1468/09 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 533/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Zażalenie na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Zażalenie na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

V SA/Wa 515/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 16 kwietnia 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 515/10 w sprawie ze skargi A. S. i N. C. na pismo Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy

V SA/Wa 840/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 8 września 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 840/08 w sprawie ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 1004/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 23 listopada 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 1004/09 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przedłużenia wizy pobytowej jednolitej

V SA/Wa 1004/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy przedłużenia wizy pobytowej jednolitej;

V SA/Wa 1032/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uznania Firmy Handlowej 'J.' S.A. z siedzibą w K. za uczestnika na prawach strony w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony p o s t a n...

V SA/Wa 1033/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uznania Firmy Handlowej 'J.' S.A. z siedzibą w K. za uczestnika na prawach strony w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony p o s t a n...
1   Następne >   2