Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SAB/Gl 10/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej przywrócenia prawa własności nieruchomości na skutek zażalenia wniesionego przez skarżącą od postanowienia WSA w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 10/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia , sygn. akt II SAB/Gl 10/09 o odrzuceniu skargi

IV SA/Wa 687/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego