Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GZ 212/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z należności celnych i podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 121/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia należności celnych

I SA/Bd 687/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym

I SA/Go 752/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-14

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wartości celnej towaru, kwoty wynikającej z długu celnego podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego