Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 205/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 968/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 968/09, o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II OZ 1264/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 968/09 w zakresie odrzucenia zażalenia W. A. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. II SA/Wa 968/09 w zakresie odrzucenia skargi W. A. na decyzję Komendan...

VI SA/Wa 80/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 80/09 odmawiające przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej od wyroku WSA

VI SA/Wa 1712/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie o stwierdzeniu prawomocności wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i myśliwską

II OZ 891/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską