Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 210/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi obywatelskiej

III SA/Kr 998/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 28/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 688/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 23/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego wskutek zażalenia skarżącej na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 23/10 odrzucające skargę kasacyjną skarżącej

II SA/Po 287/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania;

I OZ 248/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 143/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1038/09 o odrzuceniu zażalenia W. K. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1038/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1038/09 o odrzuceniu skargi W. K. na postanowienie Samorządowego Ko...

II SA/Po 667/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 24/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

Zażalenie na pismo informacyjne w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie załatwienia wniosku skarżącej i
1   Następne >   +2   +5   10