Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

I OZ 1955/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OZ 1884/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1538/16 odrzucające zażalenie M. S. na postanowienie WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2017 r. odrzucające zażalenie M. S. na postanowienie WSA w Warszawie z 20 lutego 2017 r. odrzucające skargę kasacyjną M. S. od wyroku WSA w Warszawie z 14 listopada 2016 r. oddalającego skargę M. ...

I OZ 190/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Po 1230/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 531/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 530/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 532/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

I SA/Wa 521/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   14