Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Wa 1709/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Zażalenie na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

I OZ 774/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie stypendiów

I OZ 266/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 615/09 odrzucające zażalenie E. G. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 615/09 odrzucające skargę kasacyjną od wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 615/09 oddalającego skargę E. G. na pismo Prezydenta Miasta O. N...

I OZ 648/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 99/10 o odrzuceniu zażalenia A. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 99/10 o odrzuceniu zażalenia A. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 99/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej A. D. od postanowienia Wojewódzkiego Są...

I OZ 632/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bk 689/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. nr [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowie przyznania prawa do zasiłku

II SAB/Ke 24/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie przyznania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania wniosków skarżącego
1   Następne >   3