Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Łd 573/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego na skutek zażalenia J. C. na zarządzenie WSA w Łodzi o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

II SA/Łd 573/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

V SA/Wa 414/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Zażalenie na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 375/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego postanawi...

II SA/Kr 927/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OSK 2207/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

IV SA/Po 986/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Po 986/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] października [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich