Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Ke 574/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie sprostowania tytułu wykonawczego

II SA/Gd 133/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie wykonania przeglądu ekologicznego

VII SA/Wa 2295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 743/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w kwestii zażalenia

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Gd 132/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania przeglądu ekologicznego

II SA/Bk 687/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi Z.L. na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie opłat za parkowanie pojazdu

II SA/Ke 595/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody znak: [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Po 949/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 954/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow...
1   Następne >   2