Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające zażalenie M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę kasacyjną M. B. na postanowienie WSA w Łodzi , odrzucające skargę M. B. na uchwałę Rad...

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II OZ 689/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. , Nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim postana...

II SA/Ke 100/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach nr XLI/1012/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

II OZ 711/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach , nr XLI/1012/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 244/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-21

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie uchwalenia przez Radę Gminy P. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika wodnego P.

II SA/Ol 1091/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-07

Zażalenie na pismo WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia nr '[...]' w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II OZ 549/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie miejsc...

II SO/Gd 15/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę , nr [...]
1   Następne >   +2   4