Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1396/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.J. na zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy , nr: [...] w przedmiocie powołania komisji odwoławczej