Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 306/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa S. w Gminie M.

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego

I OZ 213/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza B.

I OZ 214/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmi...

II SA/Bk 925/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-20

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Białegostoku nr VII/53/11 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ulic Mazowieckiej i Żelaznej)

I OZ 539/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu zażalenia T. R. i J. M. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu skarg kasacyjnych T. R. i J. M. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu skargi T. R. i J. M. na uchwałę Rady Miejskiej w [.....

II SA/Op 70/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie , nr XXII/318/16 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalnoś...

II SA/Op 126/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności burmistrza na skutek zażalenia skarżącego M. M. reprezentowanego przez kuratora T. R. od postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 126/17 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Opolu...

IV SA/Wa 1849/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Op 70/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza na skutek zażalenia T. R. i J M. na postanowienia WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu zażalenia T. R. i J. M. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 70/17 o odrzuceniu skarg kasac...
1   Następne >   2