Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Lublinie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

II SA/Bk 388/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-27

Zażalenie na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy N.

II OZ 723/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego Stanisława Wincenciaka od orzekania w sprawie ze skargi A. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy ...

IV SA/Gl 1044/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odwołania dyrektora Ośrodka Promocji Kultury w kwestii wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia B w C., Stowarzyszenia C w C., M.N., Stowarzyszenia D w W., Stowarzyszenia A w C.