Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 457/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 568/07 ...

III SA/Kr 306/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 1158/02

II OZ 385/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi B.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Sopocie za niewykonanie wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 295/07

II OZ 384/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi B.J. o wymierzenie grzywny Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za niewykonanie wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 295/07

II SA/Gd 55/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi B. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie przekazania wniosku dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

I OZ 437/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 34/06 i wymierzenie grzywny organowi

II SA/Kr 568/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-09

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia postanowienia o wyłączeniu sędziego

II SA/Gd 55/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-12

Sprawa ze skargi B. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie przekazania wniosku dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę do właściwego organu
1   Następne >   3