Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07

III SA/Łd 588/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i umorzenia postępowania

VI SAB/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania pisma

II SA/Bk 240/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywołanej wnioskiem skarżącego o wyłączenie sędziego Stanisława Prutisa od udziału w sprawie

VII SA/Wa 1235/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie: zawieszenia postępowania

VII SAB/Wa 141/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów

III SAB/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

III SA/Łd 531/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu oku Nr XXXV/401/09 w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wielunia

IV SA/Wr 99/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi A.Dz. na Radę Powiatu Dz. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dz.

VII SA/Wa 297/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi E. i J. Z. na uchwały Rady Powiatu w przedmiocie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
1   Następne >   +2   6