Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

II GZ 244/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt II GZ 244/09 w zakresie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1095/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia Z. W. na postanowienie WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1095/07 w zakresie odrzucenia zażal...

II GZ 69/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1095/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1095/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w W. , sygn. akt VI SA/Wa 1095/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjn...

VI SA/Wa 1095/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 13 lipca 2009 r., odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

II GZ 130/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie odmowy udzielen...

VI SA/Wa 1464/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie...

II GZ 358/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek