Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1191/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Legnicy w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia w sprawie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 206/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt III SO/Wr 1/09 odrzucającego zażalenie D. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SO/Wr 1/09 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt III SO/Wr 1/09 umarzającego postępowanie z wniosku D. W. o wymierzenie grzywny S...

I OZ 313/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Zachód w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 314/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 18/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 18/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 18/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Kr...

I OZ 306/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku Stowarzyszenia 'B.' w K. o wymierzenie grzywny Prezesowi Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie za nieprzekazanie skargi

I OZ 700/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego Kraków - Śródmieście Zachód w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Kr 5/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-28

Wniosek P.B. o wymierzenie grzywny Komendantowi Miejskiemu Policji w K.

II SAB/Sz 12/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Zażalenie na bezczynność Rektora Uniwersytetu Technologicznego w S. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 102/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w K.

II SAB/Kr 116/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   10