Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 326/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Sz 1146/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z skargi A. T. i G. T. na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Rz 1763/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 207/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr [...] odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr [...] odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr [...] o odrzuceniu skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w K ...

II SAB/Lu 82/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Nadleśniczego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 377/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-02

Zażalenie na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Lu 39/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 207/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w K. , znak: [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Gd 5/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-26

Wniosek A.G. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Miejskiej za nieprzekazanie skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3