Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , nr [...] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne rolników oraz odmowy umorzenia pozostałego zadłużenia

II GZ 188/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o utrzymaniu w mocy wniosku egzekucyjnego oraz umorzenia postępowania