Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GZ 713/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym