Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 1075/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek

III SAB/Po 7/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-15

Zażalenie na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie rozpoznania postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego;

III SAB/Po 8/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-15

Zażalenie na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie pozostawienia skargi na postępowanie egzekucyjne bez rozpoznania;

I SA/Kr 547/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SA/Gl 499/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach

V SAB/Wa 51/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

V SA/Wa 3875/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 4759/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 3874/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów nr ... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GZ 76/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   +2   +5   9