Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 114/08 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , o odrzuceniu ich skargi kasacyjnej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracy...

II SA/Wa 114/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L., J. L. na postanowienie WSA w Warszawie odrzucającego skargę kasacyjną E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi E. L., J. L. i ...

I OZ 11/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia