Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...

II GZ 112/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w C. , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 256/08 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie NSA sygn. akt II GZ 256/08 w zakresie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w W. sygn. akt V SA/Wa 923/08 w zakresie wezwania do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażal...

II GZ 413/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do grunt...

V SA/Wa 750/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie z 18 października 2010 r. w przedmiocie pozostawienia pisma w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr ... w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu dostosowania gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej

II GZ 19/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych i nałożenia sankcji

I SA/Kr 1465/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. D. na decyzje Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] nr [...] w ...

V SA/Wa 1789/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 20 stycznia 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 1789/09 w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie cofnięcia kwoty indywidualnej dostaw;

V SA/Wa 2807/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Zażalenie na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

V SA/Wa 2102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 02.09.2010 r. o sygn. akt V SA/Wa 1521/10 w sprawie ze skargi Z. M. W. i K. w K. na informację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
1   Następne >   +2   +5   8