Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2673/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

V SA/Wa 994/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstwa niskotowarowych

I SA/Ke 41/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2004r.

I SA/Go 185/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1998 r.

VIII SA/Wa 702/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

V SA/Wa 1819/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

II SA/Ol 36/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej przez J. W. od postanowienia WSA w Olsztynie

I SA/Gl 166/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Bd 1163/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100