Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 92/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie do istniejącej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Wr 446/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód powierzchniowych

II SA/Wr 473/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód gruntowych na napełnienie zbiorników retencyjnych

II SA/Wr 487/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

II SA/Wr 405/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej w informacji rocznej

III SA/Gd 836/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne

III SA/Gd 819/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

II SA/Kr 1188/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Gd 573/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

III SA/Gd 574/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
1   Następne >   3