Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 691/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Sz 988/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Spółki A. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Sprawa ze skargi K. J. na akt Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im M. K. w S. w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Lu 1050/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję M. P. W. i K. 'W. P.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Sz 1094/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie ustalenia opłaty za udzielenie informacji publicznej