Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II SA/Lu 92/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie do istniejącej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.