Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2180/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze

II SA/Rz 1054/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Skarga A. C., na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] czerwca 2006 r., o nr [...], podjętą w sprawie okręgów wyborczych, -

II OSK 2001/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na obwody głosowania

II SA/Po 408/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-15

Skarga P. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

VIII SA/Wa 383/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

Sprawa ze skargi J. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 632/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego rady

VIII SAB/Wa 11/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia nadzorczego odrzuca skargę.

III SA/Lu 273/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia podziału Gminy na okręgi wyborcze.

II SA/Po 253/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze

II OSK 2076/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze 1 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu,
1   Następne >   2